ขอเชิญร่วมประกวด "วิดีโอคลิป" และ "สื่อภาพนิ่ง Infographic" BRAND'S Young Blood บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ยิ่งให้ยิ่งได้สุขภาพดี