Welcome to BRAND’S® World!

ศูนย์วิจัยแบรนด์

ในปี 2010 แบรนด์ได้เปิดศูนย์วิจัยด้านสมองขึ้นเพื่อเป็นการฉลองอายุครบ 175 ปี ของตราสินค้าแบรนด์ โดยได้ทุ่มเทและลงทุนในด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อมุ่งเน้นการศึกษาด้านสมองของมนุษย์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายโดยรวมที่ดี ไปพร้อมๆกับการศึกษาวิจัย ยืนยันประสิทธิภาพของสินค้าแบรนด์

พันธกิจ

ต่างจากบริษัทอาหารเสริมอื่นๆ
ศูนย์วิจัยด้านสมองแบรนด์นอกจากจะศึกษาถึงประสิทธิภาพของสินค้าแล้วยังไม่หยุดยั้งที่จะ
ค้นคว้าวิจัยลึกถึงกลไกการทำงานที่ซ่อนอยู่เพื่อพิสูจน์คุณค่าของสินค้า

เทคโนโลยี

ศูนย์วิจัยด้านสมองแบรนด์ เต็มไปด้วยอุปกรณ์ เทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย ทำให้มีความพร้อม
ในการทำวิจัยทั้งทางด้านชีวเคมี
การวิจัยระดับเซลล์ รวมไปถึงการวิจัยทางการแพทย์เพื่อค้นพบข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์

illustrations

เป้าหมายความก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์

ศูนย์วิจัยด้านสมองแบรนด์ เต็มไปด้วยอุปกรณ์ เทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย ทำให้มีความพร้อม ในการทำวิจัยทั้งทางด้านชีวเคมี
การวิจัยระดับเซลล์ รวมไปถึงการวิจัยทางการแพทย์เพื่อค้นพบข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์

ความมุ่งมั่นในการวิจัย

เป็นเวลากว่า 20 ปีมาแล้วที่แบรนด์ซุปไก่สกัด ให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสต
ร์และการวิจัยทางการแพทย์อย่างจริงจัง ทำให้แบรนด์

เป็นซุปไก่สกัดเพียงเจ้าเดียวที่มีการศึกษายืนยันถึงประโยชน์และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 40 ฉบับ
ซึ่งเป็นการทำวิจัยร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลกทั้งในอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเลเซียและสิงค์โปร์

การผลิต

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัยในการผลิต

products
  • กระบวนการผลิตซุปไก่สกัดกระบวนการผลิตซุปไก่สกัด

  • กระบวนการผลิตรังนกกระบวนการผลิต
    รังนก

สินค้าทั้งหมดของแบรนด์ซุปไก่สกัด ผลิตจากไก่ที่เลี้ยงโดยผู้ผลิตชั้นนำของประเทศ จึงได้ไก่ที่ปราศจากโรค ฮอร์โมน สารเร่ง และสารตกค้างทุกชนิด โดยผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ ได้มาตรฐานการส่งออก และใช้ระบบขนส่งทันสมัย ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อรักษาความสดของไก่จนถึงโรงงาน

ไก่ที่ใช้

ผลิตจากไก่ที่เลี้ยงในระบบฟาร์มปิด จีงไม่มีการปนเปื้อน ต่างจากไก่ที่เลี้ยงแบบฟาร์มเปิดด้วยวิธีการแบบดั้งเดิม

chicken_Illustrations

ไก่ที่นำมาใช้ผลิตต้องผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ และตามมาตรฐานการส่งออก ก่อนนำมาผลิตโดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP), ISO 9001 QMS, HACCP และได้รับเครื่องหมายฮาลาลรับรอง ไก่ที่นำมาใช้ต้องผ่านการตรวจอย่างเข้มงวดโดยสัตวแพทย์ก่อนส่งเข้ามาให้แผนกประกันคุณภาพที่โรงงานตรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผู้บริโภค

Step 1

นำไก่ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมาบดเพื่อให้สามารถสกัดคุณค่าออกมาได้เต็มที่

STEP 1
Step 2

ใช้ความร้อนจากไอน้ำในหม้อสกัด ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิและความดันสูตรเฉพาะของแบรนด์ ทำให้โปรตีนถูกย่อยจนได้เปปไทด์สายสั้น ที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดี

STEP 2
Step 3

น้ำซุปไก่ที่ได้ นำมาผ่านกระบวนการพิเศษของเครื่องแยกไขมัน ที่ใช้การปั่นเหวี่ยงด้วยอัตราความเร็วสูง เพื่อแยกไขมันทั้งหมดออกไปจากน้ำซุป จึงมั่นใจได้ว่าแบรนด์ซุปไก่สกัดปราศจากไขมันและคอเลสเตอรอล

STEP 3
Step 4

ซุปไก่สกัดจะถูกทำให้เข้มข้นด้วยระบบการระเหยน้ำภายใต้สภาวะสุญญากาศ จนได้มาตรฐานตามสูตรเฉพาะของแบรนด์โดยยังคงรสชาติและคุณค่าสารอาหารอย่างครบถ้วน โดยซุปไก่สกัดที่ได้จะเข้มข้นขึ้น 3-4 เท่า

STEP 4
Step 5

มั่นใจได้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งในเรื่องความเข้มข้น สีของผลิตภัณฑ์ และคุณค่าทางโภชนาการของแบรนด์ซุปไก่สกัด

STEP 5
Step 6

แบรนด์ซุปไก่สกัดใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยในการบรรจุน้ำซุปที่ยังร้อนอยู่ลงขวด ก่อนส่งเข้าสู่เครื่องปิดฝาที่เป็นระบบฝาสุญญากาศ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการรักษาคุณค่าของซุปไก่สกัด พร้อมป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก

STEP 6
Step 7

แบรนด์ซุปไก่สกัดทุกขวดผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบสเตอริไลซ์ ภายใต้อุณหภูมิและเวลาที่กำหนด จึงแน่ใจได้ว่าปราศจากเชื้อทุกชนิด และสามารถคงคุณค่าสารอาหารได้เป็นเวลานาน 2-3 ปี โดยไม่ต้องใส่วัตถุกันเสีย

STEP 7
Step 8

แบรนด์ซุปไก่สกัดทุกขวดจะถูกส่งไปผ่านการตรวจสอบด้วยแสงเพื่อหาสิ่งแปลกปลอมก่ อนการบรรจุลงกล่อง

STEP 8
Step 9

แบรนด์ซุปไก่สกัดทุกขวดจะต้องผ่านการตรวจระบบสุญญากาศของฝาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้มีแต่สินค้าที่คุณภาพที่ดี ผ่านมาตราฐานเท่านั้นที่ส่งออกจากโรงงาน

STEP 9
Step 10

แบรนด์ซุปไก่สกัดทุกขวดจะถูกส่งไปยังเครื่องปิดฉลากอัตโนมัติ แล้วจึงบรรจุลงกล่อง โดยมีการตรวจสอบน้ำหนักผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติถึงสองรอบ ก่อนระบุวันที่ผลิตและควรบริ โภคก่อนที่กล่องเป็นขั้นตอนสุดท้าย

STEP 10

แบรนด์รังนกแท้ คัดสรรรังนกแท้เกรดคุณภาพ 100 % จากธรรมชาติ มาผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันและเข้มงวด เพื่อให้ได้มาซึ่งแบรนด์รังนก ที่คุณเชื่อถือได้

แบรนด์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยเครื่อง FTIR ในการตรวจพิสูจน์รังนกเพื่อตรวจหาเอกลักษณ์เฉพาะของรังนกแท้ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้แม่นยำ ผู้บริโภคจึงเชื่อถือได้ 100% ว่าแบรนด์รังนกเป็นรังนกแท้แน่นอน แบรนด์รังนกแท้วางจำหน่ายมาแล้วกว่า 30 ปี แต่ยังคงพิถีพิถันด้วยกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งรังนกแท้เกรดคุณภาพ ทำให้แบรนด์รังนกแท้เป็นอันดับหนึ่งในตลาดผู้ผลิตเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปตลอดมา

Step 1

กระบวนการคัดสรรรังนกคุณภาพ

STEP 1
Step 2

รังนกถูกนำมาผ่านขั้นตอนภายใต้อุณหภูมิสูงก่อน เพื่อเตรียมสำหรับกับแยกสิ่งแปลกปลอมที่มาจากธรรมชาติเช่น ขนนก โดยจะทำคัดแยกออกจนความสะอาดหมด

STEP 2
Step 3

หลังจากนั้นจะมาทำการคัดแยกและตรวจสอบรังนกแห้งขั้นละเอียดอย่างพิถีพิถันด้วยกล้องขยายโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนจะส่งไปยังขั้นตอนการผลิตรังนกบรรจุขวด

STEP 3
Step 4

ฝ่ายการผลิตจะทำการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบรังนกขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะ เริ่มผลิต ว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กหลงเหลืออยู่ในส่วนต่างๆของรังนก เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของรังนกแท้

STEP 4
Step 5

เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตแบรนด์รังนกแท้สูตรเฉพาะของแบรนด์และทำการบรรจุขวด

STEP 5
Step 6

ผ่านเข้าสู่ระบบปิดฝาขวด ทำการสเตอริไลซ์ และบรรจุกล่อง

STEP 6
Step 7

ตรวจสอบคุณภาพทุกผลิตภัณฑ์แบรนด์รังนกแท้ ก่อนทำการขนส่งเพื่อจัดจำหน่าย

STEP 7

ฝาระบบนิรภัยล็อก
3 ชั้น
ลิขสิทธิ์เฉพาะข
องแบรนด์

ฝาแบรนด์การ์ด เป็นฝาที่มีระบบนิรภัยล็อก 3 ชั้น ลิขสิทธิ์นวัตกรรมการผลิตเฉพาะของแบรนด์
พื่อให้ได้ฝาที่สามารถล็อกคุณค่าจากธรรมชาติเอาไว้ได้

เห็นความแตกต่าง

เห็นความแตกต่าง

ด้วยฝาแบรนด์การ์ดเมื่อถูกเปิดวงแหวนพลาสติกจะหลุดแยกออกจากตัวฝาซึ่งสามารถทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้ายังไม่ถูกเปิด

เห็นความแตกต่าง

เห็นความแตกต่าง

ในขณะที่เปิดฝา แผ่นโลหะกลางฝาจะนูนขึ้น และจะได้ยินเสียงแคร๊ก ซึ่งหมายความว่า สินค้ามีอากา ศผ่านเข้าไปแล้ว ทุกครั้งที่เปิดฝาถ้าได้ยินเสียงนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นขวดที่สมบูรณ์ยังไม่ผ่านการเปิด สินค้าจะมีคุณภาพ และมีความสดใหม่ตามมา ตราฐานจากโรงงาน

รู้สึกถึงความแตกต่าง

รู้สึกถึงความแตกต่าง

รู้สึกได้เมื่อแผ่นโลหะกลางฝาจะนูนขึ้น หมุนทวนเข็ม นาฬิกาเพื่อเปิดฝา เมื่อเปิดฝาแล้วควรดื่มให้หมดทันที

แบรนด์มีความเข้มงวดในการตรวจเช็คคุณภาพก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค สินค้าแบรนด์ไม่มีการเติมสารกันบูด
หรือวัตถุกันเสียใดๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่เหมาะกับทุกช่วงวัย