ศูนย์วิจัยแบรนด์

ในปี 2010 แบรนด์ได้เปิดศูนย์วิจัยด้านสมองขึ้นเพื่อเป็นการฉลองอายุครบ 175 ปี ของตราสินค้าแบรนด์ โดยได้ทุ่มเทและลงทุนในด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อมุ่งเน้นการศึกษาด้านสมองของมนุษย์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายโดยรวมที่ดี ไปพร้อมๆกับการศึกษาวิจัย ยืนยันประสิทธิภาพของสินค้าแบรนด์

พันธกิจ

ต่างจากบริษัทอาหารเสริมอื่นๆ ศูนย์วิจัยด้านสมองแบรนด์นอกจากจะศึกษาถึงประสิทธิภาพของสินค้าแล้วยังไม่หยุดยั้งที่จะค้นคว้าวิจัยลึกถึงกลไกการทำงานที่ซ่อนอยู่เพื่อพิสูจน์คุณค่าของสินค้า

เทคโนโลยี

ศูนย์วิจัยด้านสมองแบรนด์ เต็มไปด้วยอุปกรณ์ เทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย ทำให้มีความพร้อมในการทำวิจัยทั้งทางด้านชีวเคมี การวิจัยระดับเซลล์ รวมไปถึงการวิจัยทางการแพทย์เพื่อค้นพบข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิจัยแบรนด์

เป้าหมายความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์

การลงทุนในด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางการแพทย์ให้ผลลัพธ์ที่เห็นชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถพิสูจน์ประสิทธิภาพและกลไกการทำงานของแบรนด์ซุปไก่สกัด การมีเครื่องมือและพร้อมในการทำวิจัยเป็นความก้าวหน้าสำคัญของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแบรนด์

Test

ความมุ่งมั่นในการวิจัย

เป็นเวลากว่า 20 ปีมาแล้วที่แบรนด์ซุปไก่สกัดให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางการแพทย์อย่างจริงจัง ทำให้แบรนด์ เป็นซุปไก่สกัดเพียงเจ้าเดียวที่มีการศึกษายืนยันถึงประโยชน์และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 40 ฉบับ ซึ่งเป็นการทำวิจัยร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลกทั้งในอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเลเซียและสิงค์โปร์

การผลิต

Test 2

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัยในการผลิต

BRAND’S® Bird's Nest Manufacturing Process

กระบวนการผลิตรังนก

BRAND’S® Essence of Chicken Manufacturing Process

กระบวนการผลิตซุปไก่สกัด

ฝาระบบนิรภัยล็อก 3 ชั้น ลิขสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์

ฝาแบรนด์การ์ด เป็นฝาที่มีระบบนิรภัยล็อก 3 ชั้น ลิขสิทธิ์นวัตกรรมการผลิตเฉพาะของแบรนด์ เพื่อให้ได้ฝาที่สามารถล็อกคุณค่าจากธรรมชาติเอาไว้ได้

BRAND'S® Patented Triple Safety Cap – SEE the difference

เห็นความแตกต่าง

ด้วยฝาแบรนด์การ์ดเมื่อถูกเปิดวงแหวนพลาสติกจะหลุดแยกออกจากตัวฝา ซึ่งสามารถทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้ายังไม่ถูกเปิด

BRAND'S® Patented Triple Safety Cap – HEAR the difference

ได้ยินความแตกต่าง

ในขณะที่เปิดฝา แผ่นโลหะกลางฝาจะนูนขึ้น และจะได้ยินเสียงแคร๊ก ซึ่งหมายความว่า สินค้ามีอากาศผ่านเข้าไปแล้ว ทุกครั้งที่เปิดฝาถ้าได้ยินเสียงนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นขวดที่สมบูรณ์ยังไม่ผ่านการเปิด สินค้าจะมีคุณภาพ และมีความสดใหม่ตามมาตราฐานจากโรงงาน

BRAND'S® Patented Triple Safety Cap – FEEL the difference

รู้สึกถึงความแตกต่าง

รู้สึกได้เมื่อแผ่นโลหะกลางฝาจะนูนขึ้น หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดฝา เมื่อเปิดฝาแล้วควรดื่มให้หมดทันที

แบรนด์มีความเข้มงวดในการตรวจเช็คคุณภาพก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค สินค้าแบรนด์ไม่มีการเติมสารกันบูด หรือวัตถุกันเสียใดๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่เหมาะกับทุกช่วงวัย