ประกาศรางวัลผู้โชคดี จาก Campaign ดื่มแบรนด์รังนกแท้ ที่ 7-Eleven ลุ้นดื่มฟรีตลอดปี! 30 รางวัล


ประกาศรางวัลผู้โชคดี จาก Campaign ดื่มแบรนด์รังนกแท้ ที่ 7-Eleven ลุ้นดื่มฟรีแบรนด์รังนกแท้ รีจู-นิเพล็กซ์ สูตรเฟรนซ์คอลลาเจน 42มล. ตลอดปี 30 รางวัล

ลำดับ

โทรศัพท์

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

1

66950568XXX

0000586165

2

66846538XXX

0001483300

3

66959098XXX

0002098056

4

66855320XXX

0000967334

5

66846939XXX

0000469657

6

66948970XXX

0000485472

7

66811725XXX

0000472324

8

66634799XXX

0001052037

9

66986140XXX

0000481311

10

66982542XXX

0007440655

11

66969425XXX

0000231482

12

66820257XXX

0000774100

13

66841341XXX

0001053572

14

66994181XXX

0001052034

15

66970313XXX

0000388233

16

66636673XXX

0000110625

17

66989492XXX

0000638957

18

66980170XXX

0000689910

19

66652351XXX

0000816912

20

66968932XXX

0000231223

21

66925291XXX

0001256213

22

66958069XXX

0000067853

23

66945053XXX

0000353603

24

66816187XXX

0002165929

25

66851307XXX

0000503959

26

66918828XXX

0000272896

27

66647258XXX

0000404238

28

66994177XXX

0001052033

29

66849609XXX

0000822808

30

66817171XXX

0000942485


เงื่อนไขการรับสินค้า

  • ทางบริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด จะเป็นผู้ติดต่อผู้โชคดี เกี่ยวกับวีธีการรับของรางวัล ภายหลังการประกาศผลรางวัล หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้เกิน 7 วัน ถือว่าผู้โชคดีท่านนั้นสละสิทธิ์การได้รับรางวัล บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป
  • โดยผู้ร่วมรายการจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน เพื่อมาแสดงสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยเลขที่ใบเสร็จที่นำมาแสดงจะต้องตรงกันกับ เลขที่ใบเสร็จที่กดมา *457*22* ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จ # เท่านั้น หากไม่ตรงกันถือว่าสิทธิ์ที่ได้รับรางวัลเป็นโมฆะ โดยทาง บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด จะต้องทำการตรวจสอบใบเสร็จก่อนที่ลูกค้าจะนำมายื่นในวันรับของรางวัล
  • ผู้โชคดีจะต้องนำใบเสร็จรับเงิน พร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชน มายื่นรับของรางวัล หากไม่สามารถมารับของรางวัลด้วยตนเอง จะต้องมีใบรับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ นำมายื่นในวันรับรางวัล
  • ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และ ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากของรางวัลดังกล่าว
  • สำหรับรางวัลแบรนด์รังนกแท้สำเร็จรูป รีจูนิเพล็กซ์ สูตร เฟรนช์คอลลาเจน ขนาด 42 มล. ฟรี 1 ปี หรือจำนวน 365 ขวด ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล หรือคิดเป็น 1,806.75 บาท ณ วันที่รับสินค้า ที่บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด ที่อยู่ 3/16 ซอยนนทบุรี 48 ถนน สนามบินน้ำ ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
  • คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
  • บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.brandsworld.co.th/ หรือ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-591-9800 กด 0 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.)