ขั้นตอนการผลิตแบรนด์รังนกแท้

แบรนด์รังนกแท้ คัดสรรรังนกแท้เกรดคุณภาพ 100 % จากธรรมชาติ มาผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันและเข้มงวด เพื่อให้ได้มาซึ่งแบรนด์รังนก ที่คุณเชื่อถือได้

แบรนด์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยเครื่อง FTIR ในการตรวจพิสูจน์รังนกเพื่อตรวจหาเอกลักษณ์เฉพาะของรังนกแท้ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้แม่นยำ ผู้บริโภคจึงเชื่อถือได้ 100% ว่าแบรนด์รังนกเป็นรังนกแท้แน่นอน แบรนด์รังนกแท้วางจำหน่ายมาแล้วกว่า 30 ปี แต่ยังคงพิถีพิถันด้วยกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งรังนกแท้เกรดคุณภาพ ทำให้แบรนด์รังนกแท้เป็นอันดับหนึ่งในตลาดผู้ผลิตเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปตลอดมา

กว่า 150 ขั้นตอน

กระบวนการผลิตขั้นตอนที่ 1

กระบวนการคัดสรรรังนกคุณภาพ

กระบวนการผลิตขั้นตอนที่ 2

รังนกถูกนำมาผ่านขั้นตอนภายใต้อุณหภูมิสูงก่อน เพื่อเตรียมสำหรับกับแยกสิ่งแปลกปลอมที่มาจากธรรมชาติเช่น ขนนก โดยจะทำคัดแยกออกจนความสะอาดหมด

ฝาควบคุมความปลอดภัยถึง 3 ชั้น

กระบวนการผลิตขั้นตอนที่ 3

หลังจากนั้นจะมาทำการคัดแยกและตรวจสอบรังนกแห้งขั้นละเอียดอย่างพิถีพิถันด้วยกล้องขยายโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนจะส่งไปยังขั้นตอนการผลิตรังนกบรรจุขวด

กระบวนการผลิตขั้นตอนที่ 4

ฝ่ายการผลิตจะทำการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบรังนกขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะเริ่มผลิต ว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กหลงเหลืออยู่ในส่วนต่างๆของรังนก เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของรังนกแท้

BRAND’S® Bird's Nest Manufacturing Process – Step 05 - Capping

กระบวนการผลิตขั้นตอนที่ 5

เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตแบรนด์รังนกแท้สูตรเฉพาะของแบรนด์และทำการบรรจุขวด

กระบวนการผลิตขั้นตอนที่ 6

ผ่านเข้าสู่ระบบปิดฝาขวด ทำการสเตอริไลซ์ และบรรจุกล่อง

BRAND’S® Bird's Nest Manufacturing Process – Step 07 - Shipment

กระบวนการผลิตขั้นตอนที่ 7

ตรวจสอบคุณภาพทุกผลิตภัณฑ์แบรนด์รังนกแท้ ก่อนทำการขนส่งเพื่อจัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง