ขั้นตอนการผลิตแบรนด์รังนกแท้

แบรนด์รังนกแท้ คัดสรรรังนกแท้เกรดคุณภาพ 100 % จากธรรมชาติ มาผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันและเข้มงวด เพื่อให้ได้มาซึ่งแบรนด์รังนก ที่คุณเชื่อถือได้

แบรนด์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยเครื่อง FTIR ในการตรวจพิสูจน์รังนกเพื่อตรวจหาเอกลักษณ์เฉพาะของรังนกแท้ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้แม่นยำ ผู้บริโภคจึงเชื่อถือได้ 100% ว่าแบรนด์รังนกเป็นรังนกแท้แน่นอน แบรนด์รังนกแท้วางจำหน่ายมาแล้วกว่า 30 ปี แต่ยังคงพิถีพิถันด้วยกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งรังนกแท้เกรดคุณภาพ ทำให้แบรนด์รังนกแท้เป็นอันดับหนึ่งในตลาดผู้ผลิตเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปตลอดมา

กว่า 150 ขั้นตอน

กระบวนการผลิตขั้นตอนที่ 1

กระบวนการคัดสรรรังนก

กระบวนการผลิตขั้นตอนที่ 2

รักนกถูกนำมาผ่านขั้นตอนภายใต้อุณหภูมิสูงเพื่อแยกสิ่งแปลกปลอมออกไป

ฝาควบคุมความปลอดภัยถึง 3 ชั้น

กระบวนการผลิตขั้นตอนที่ 3

ขั้นแรกของการทำความสะอาดคือ แปรงสิ่งสกปรกที่ติดมากับรังนกออกจนหมด

กระบวนการผลิตขั้นตอนที่ 4

หลังจากการทำความสะอาดในขั้นตอนแรกแล้ว นำรังนกมาคัดเลือกอย่างพิถีพิถันโดยเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญ

BRAND’S® Bird's Nest Manufacturing Process – Step 05 - Capping

กระบวนการผลิตขั้นตอนที่ 5

แยกสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กที่อาจหลงเหลืออยู่ในส่วนต่างๆของรังนก ออกไปให้หมด

กระบวนการผลิตขั้นตอนที่ 6

การคัดเลือกและตรวจหาสิ่งแปลกปลอมทำภายใต้แว่นขยาย

BRAND’S® Bird's Nest Manufacturing Process – Step 07 - Shipment

กระบวนการผลิตขั้นตอนที่ 7

สิ่งปลอมปนถูกแยกออกไปจนหมด โดยการคัดเลือกและทำความสะอาด

กระบวนการผลิตขั้นตอนที่ 8

คัดสรรรังนกแห้งที่ผ่านการตรวจสอบและทำความสะอาดแล้ว ก่อนส่งมาที่โรงงาน

BRAND’S® Bird's Nest Manufacturing Process – Step 06 - Packing

กระบวนการผลิตขั้นตอนที่ 9

ตรวจเช็คคุณภาพของวัตถุดิบรังนกที่ส่งเข้ามา

กระบวนการผลิตขั้นตอนที่ 10

ทำการตรวจสอบและทำความสะอาดรังนกอีกครั้งหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง