กรดไขมันแอลฟาไลโนเลนิก (ALA) เสริมการเจริญเติบโตของเด็ก

BRAND’S® Article - ALA Growth กรดไขมันแอลฟาไลโนเลนิก (ALA) เสริมการเจริญเติบโตของเด็ก

พัฒนาการของสมองเริ่มตั้งแต่มีการปฏิสนธิ เซลล์สมองและใยประสาทจะมีการเพิ่มจำนวนและขนาดตามอายุที่เพิ่มขึ้น โดยสมองจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเด็กเล็กจนกระทั่งอายุประมาณ 5-6 ปี จากนั้นสมองจะเริ่มชะลอการขยายตัว แต่การเพิ่มจำนวนของใยประสาทยังดำเนินต่อไป โภชนาการในวัยเด็กจึงมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมอง การเรียนรู้และการจดจำ การรับประทานอาหารให้ครบทุกหมวดหมู่ในปริมาณที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น อย่างไรก็ดีเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างสมบูรณ์ของสมองและร่างกาย เด็กควรได้รับสารอาหารอื่นๆที่มีประโยชน์เหมาะสมตามวัยเพิ่มเติมอีกด้วย

กรดไขมันแอลฟาไลโนเลนิก (Alpha-linolenic acid) หรือ ALA เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งเป็นกรดไขมันจำเป็นในกลุ่มกรดไขมันโอเมก้า 3 เช่นเดียวกับกรดไขมันอีพีเอ (Eicosapentaemic acid: EPA) และกรดไขมันดีเอชเอ (Docosahexaenoic acid: DHA) ที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น ALA พบมากในน้ำมันจากเมล็ดธัญพืชบางชนิด ได้แก่ แฟลกซ์สีด (Flaxseed) หรือ ลินซีด(Linseed), วอลนัท, เรปสีด (Rapeseed), น้ำมันคาโนล่า, รวมทั้งผักใบเขียว

ALA มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมองและจอประสาทตาของทารกและเด็ก เนื่องจาก ALA เป็นกรดไขมันตั้งต้นที่ร่างกายนำไปใช้ในการสร้างเป็น EPA และ DHA ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์สมองและจอประสาทตา ทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมอง การเรียนรู้ การจดจำ และจอประสาทตาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การศึกษาวิจัยของ Udell T. และคณะ ซึ่งได้ทำการศึกษาผลของกรดไขมันแอลฟาไลโนเลนิก และ กรดไขมันไลโนเลอิกในสูตรอาหาร ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก โดยเปรียบเทียบระหว่างทารกที่ได้รับสูตรอาหารที่เสริมด้วยกรดไขมันแอลฟาไลโนเลนิก (ALA) และ กรดไขมันไลโนเลอิก (LA) ในอัตราส่วนต่างๆ ติดต่อกันอย่างน้อย 8 เดือน เทียบกับสูตรอาหารควบคุม ผลการศึกษาพบว่า ทารกแรกเกิดที่ได้รับสูตรอาหารที่มีสัดส่วนของกรดไขมัน ALA ในปริมาณสูง ระดับของ DHA สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเดือนที่ 2 และเดือนที่ 4 ตามลำดับ และมีน้ำหนักตัวและความสูงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างน้อยอีก 4 เดือน

รายงานการวิจัยจากประเทศเยอรมัน พบว่า เด็กอายุระหว่าง 4-10 ปี ที่ได้รับการเสริมด้วย ALA 1.39 กรัมต่อวัน จะทำให้มีระดับของ DHA เพิ่มขึ้น 0.05-0.1 กรัมต่อวัน นอกจากนี้การให้ ALA ปริมาณ 400 มก. จากน้ำมันแฟลกซ์สีด ในเด็กอายุเฉลี่ย 7 ปีที่มีปัญหาสมาธิสั้น จะช่วยลดปัญหาสมาธิสั้นของเด็กได้

Reference: Udell T., et al. The effect of α-Linolenic Acid and Linoleic acid on the growth and development of formula-fed infants: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Lipids. 2005: 40; 1-11
ติดตามทุกข่าวสารสาระความรู้สุขภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cerebos.co.th/nutrition/nutrition_index.asp

บทความที่เกี่ยวข้อง

BRAND’S® Article - การออกกำลังกายที่เหมาะสมในแต่ละวัย

การออกกำลังกายที่เหมาะสมในแต่ละวัย

หมอแนะออกกำลังกายเหมาะสมกับกระดูก ระบุวัยเด็กเน้นออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกช่วยสร้างกระดูกแข็งแรงได้ วัยกลางคน-สูงอายุ ออกกำลังกายให้เหมาะสม ช่วยชะลอกระดูกบาง เลี่ยงลงน้ำหนักที่ทำให้เจ็บข้อ ชี้หากกระดูกมีปัญหามากเน้นฝึกกล้ามเนื้อ-การทรงตัว ป้องกันการล้ม

BRAND’S® Article - อาหารเสริมสร้างกระดูก

อาหารเสริมสร้างกระดูก

การบริโภคอาหารที่มีปริมาณแคลเซียมสูงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการสร้างเนื้อกระดูกและป้องกันการสูญเสียเนื้อกระดูก พบได้จากกลุ่มอาหารจำพวกผักใบเขียว ได้แก่ บล็อกโคลี่ ผักกาดเขียว ผักกวางตุ้ง คะน้า แขนงผัก และดอกกระหล่ำ รองลงมาคือ นมหรือผลิตภัณฑ์จากนม เนื้อสัตว์ ตับ