นอนไม่พอเพียง 1 คืน อาจเพิ่มความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์

การอดนอน หรือ นอนหลับไม่เพียงพอ ทำให้รู้สึกอ่อนเพลีย ไม่สดชื่น อารมณ์เสียง่ายกว่าปกติ และส่งผลต่อสุขภาพเสี่ยงป่วยเป็นโรคต่าง ๆ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคอ้วน นอกจากนี้ยังส่งผลต่อสมองด้วย โดยผลการวิจัยพบว่า การนอนหลับไม่เพียงพอ อาจเพิ่มความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมโดยเฉพาะโรคอัลไซเมอร์ได้

ในปี 2018 นักประสาทวิทยา Drs. Ehsan Shokri-Kojori และคณะ จากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ทำการศึกษาวิจัยขั้นต้นในกลุ่มอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี จำนวน 20 คน อายุระหว่าง 22 – 72 ปี ซึ่งนอนหลับอย่างเพียงพอและอดนอนเป็นเวลา 1 คืน และตรวจหาโปรตีน บีตา แอมีลอยด์ (Beta-amyloid) ในสมองด้วยเครื่องเพท (Positron Emission Tomography; PET) พบว่า การอดนอน 1 คืน ทำให้ระดับโปรตีน บีตา แอมีลอยด์ ในสมองเพิ่มขึ้น ขัดขวางการทำงานของเซลล์ประสาท ทั้งบริเวณสมองส่วนทาลามัส (Thalamus) และ ฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคโรคอัลไซเมอร์

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก แต่ก็แสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงลบของการนอนหลับไม่เพียงพอต่อระดับ บีตา แอมีลอยด์ ในสมอง ดังนั้น การวิจัยในอนาคตควรทำการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่และหลากหลายมากขึ้น

ล่าสุดในปี 2019 โดย Dr. David Holtzman จากศูนย์แพทยศาสตร์การนอนหลับแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันในสหรัฐอเมริกา พบความสัมพันธ์ของการนอนหลับไม่เพียงพอ ต่อระดับโปรตีนเทา (Tau) และการแพร่กระจายของโปรตีนเทาในสมอง โดยทำการศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลอง พบว่า หนูที่อดนอนและหนูที่มีชั่วโมงนอนน้อยติดต่อกันเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า มีระดับโปรตีนเทาในสมองสะสมเพิ่มขึ้น ทำให้ แทงเกิล (Tangle) ซึ่งเกิดจากโปรตีนเทาพันกัน และแพร่ขยายในสมองอย่างรวดเร็ว ขัดขวางการทำงานของเซลล์ประสาทและทำให้เซลล์ประสาทตาย โดยโปรตีนเทาจะถูกปล่อยออกมาในระหว่างการใช้สมองทำงานและจะถูกกำจัดในระหว่างนอนหลับ ดังนั้น การอดนอน หรือ การนอนหลับไม่เพียงพอจะขัดขวางกระบวนการกำจัดโปรตีนเทา อาจเพิ่มความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ สอดคล้องกับ ผลการวิจัยในมนุษย์ โดยศึกษาในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีและมีภาวะความจำปกติ อายุ 30-60 ปี ซึ่งนอนหลับอย่างเพียงพอและอดนอนเป็นเวลา 1 คืน และตรวจหาโปรตีนเทาในน้ำไขสันหลัง (Cerebrospinal fluid) พบว่า การอดนอน 1 คืน ทำให้ระดับโปรตีนเทาในน้ำไขสันหลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 50

ดังนั้น การนอนหลับอย่างเพียงพอวันละ 7-9 ชั่วโมง ร่วมกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสมอง และออกกำลังกายเป็นประจำ จึงเป็นวิธีหนึ่งในการดูแลสมองให้มีสุขภาพดีตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้

เอกสารอ้างอิง
1. Kojoria E.S., Wanga G.J., Wiersa C. E., Demirala S.B., Guoa M., Kima S.W, et al. β-Amyloid accumulation in the human brain after one night of sleep deprivation. PNAS. 2018. vol. 115. no. 17. 4483–4488. www.pnas.org/lookup/suppl/doi:10.1073/pnas.1721694115/-/DCSupplemental. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29632177

2. Holth J.K., Fritschi S.K., Wang C., Pedersen N.P., Cirrito J.R., Mahan T.E., Finn M.B., Manis M., Geerling J.C., Fuller P.M., Lucey B.P., Holtzman D.M. The sleep-wake cycle regulates brain interstitial fluid tau in mice and CSF tau in humans. Science. 2019. Feb 22;363(6429):880-884. doi: 10.1126/science.aav2546.
https://science.sciencemag.org/content/363/6429/880

บทความที่เกี่ยวข้อง

BRAND’S Health Club  - โอเมก้า-3 อาจช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก

โอเมก้า-3 อาจช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก

เมื่อกล่าวถึง “โอเมก้า-3” คนส่วนใหญ่จะนึกถึง คุณประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพสมอง โดยเฉพาะเรื่องของความจำและสายตา รวมทั้งระบบหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าโอเมก้า-3 ยังมีบทบาทเกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมของกระดูกอีกด้วย ...อ่านต่อ

BRAND’S Health Club  - ออกกำลังกาย มีผลดีต่อสมอง

ออกกำลังกาย มีผลดีต่อสมอง

งานวิจัยพบว่า การออกกำลังกายช่วยเพิ่มขนาดของสมองส่วน Hippocampus ซึ่งคือสมองส่วนที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของความจำ การคิดวิเคราะห์ โดยกลไกที่เกี่ยวข้องคือเมื่อออกกำลัง หัวใจจะสูบฉีดเลือด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองเพิ่มมากขึ้น ส่งผลทำให้สมองได้รับออกซิเจนและอาหารอย่างเพียงพอ ...อ่านต่อ

BRAND’S Health Club  - บอกลาริ้วรอยแห่งวัย ด้วย แอนโทไซยานิน จากแบล็กเคอร์แรนท์

บอกลาริ้วรอยแห่งวัย ด้วย แอนโทไซยานิน จากแบล็กเคอร์แรนท์

งานวิจัยพบว่า การออกกำลังกายช่วยเพิ่มขนาดของสมองส่วน Hippocampus ซึ่งคือแอนโทไซยานิน เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบมากในผลไม้ตระกลูเบอร์รี่ เช่น แบล็คเคอร์แรนท์ บิลเบอร์รี่ สตอร์เบอร์รี่ ซึ่งมีประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพดวงตา ...อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ