อาหารที่ควร ลด ละ เลี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงสมองเสื่อม

สมอง เป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับความจำ จากข้อมูลการ ศึกษาวิจัยพบว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อม หนึ่งในปัจจัยเหล่านั้นได้แก่ อาหารการกิน ถ้าร่างกายได้รับสารอาหารบางชนิดในปริมาณมากเกิน อาจส่งผลต่อสุขภาพสมองได้ อาทิเช่น “น้ำตาล” จากการศึกษาวิจัยพบว่า การบริโภคแป้งและน้ำตาลมากเกินไป ส่งผลให้การเรียนรู้และความจำลดลงได้ และยังมีงานวิจัยที่พบว่า ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงสัมพันธ์กับความเสี่ยงของการเกิดโรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การบริโภค “ไขมันอิ่มตัว และไขมันทรานส์” ในปริมาณมากเกินก็ทำให้เกิดภาวะการอักเสบเรื้อรัง และเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคสมองเสื่อมได้เช่นกัน ดังนั้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมก็ควรควบคุมการบริโภคสารอาหารเหล่านี้ในปริมาณที่เหมาะสม ร่วมกับการรับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงสมอง เช่น ข้าวกล้องงอก ปลา ซุปไก่ ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ฯลฯ และพักผ่อนให้เพียงพอ รวมทั้งบริหารสมองเป็นประจำ เพียงแค่นี้ก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของสมอง ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์
เอกสารอ้างอิง
Crane PK, Walker R, Hubbard RA, Li G, Nathan DM, Zheng H, Haneuse S, Craft S, Montine TJ, Kahn SE, McCormick W, McCurry SM, Bowen JD, Larson EB. Glucose levels and risk of dementia. N Engl J Med. 2013;369(6):540-8. doi: 10.1056/NEJMoa1215740.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23924004

บทความที่เกี่ยวข้อง

BRAND’S Health Club  - สารอาหารบำรุงสมอง เสริมความจำ คนวัยทำงาน

สารอาหารบำรุงสมอง เสริมความจำ คนวัยทำงาน

วัยทำงาน เป็นช่วงวัยที่ต้องใช้สมองมากที่สุด ในการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และจดจำสิ่งต่างๆ ดังนั้นการส่งเสริมสุขภาพสมองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความสำคัญ ช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงตามที่มุ่งหวัง สารอาหารก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยดูแลสุขภาพสมองของคนวัยทำงาน จากข้อมูลการศึกษาวิจัย พบว่าสารอาหารต่างๆเหล่านี้มีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพสมอง ...อ่านต่อ

BRAND’S Health Club  - อาหารเพิ่มความจำ ต้านสมองเสื่อม สำหรับผู้สูงวัย

อาหารเพิ่มความจำ ต้านสมองเสื่อม สำหรับผู้สูงวัย

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น เซลล์ต่างๆย่อมเสื่อมไปตามวัย รวมทั้งเซลล์สมอง ทำให้เกิดปัญหาภาวะสมองเสื่อม ซึ่งเป็นปัญหาหลักในผู้สูงอายุ เนื่องจากส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลง วิธีการป้องกันโรคสมองเสื่อมมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี โดยหนึ่งในวิธีการดูแลสุขภาพสมองที่สำคัญ คือ การรับประทานอาหารฟังก์ชั่นที่ช่วยต้านโรคสมองเสื่อม ...อ่านต่อ

BRAND’S Health Club  - สุขภาพสมองดี...เริ่มต้นที่ลำไส้

สุขภาพสมองดี...เริ่มต้นที่ลำไส้

จากหลักฐานการศึกษาวิจัยในปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ชัดในคำกล่าวนี้ เนื่องมากจากลำไส้เสมือนรากแก้ว ที่คอยดูดซึมสารอาหารต่างๆเข้าสู่ร่างกาย ...อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ