โอเมก้า-3 อาจช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก

เมื่อกล่าวถึง “โอเมก้า-3” คนส่วนใหญ่จะนึกถึง คุณประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพสมอง โดยเฉพาะเรื่องของความจำและสายตา รวมทั้งระบบหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าโอเมก้า-3 ยังมีบทบาทเกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมของกระดูกอีกด้วย

ล่าสุดได้มีการศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยา ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคโอเมก้า-3 กับความหนาแน่นของมวลกระดูกในผู้หญิงวัย 20-79 ปี จำนวน 1,865 คน พบว่า การรับประทานโอเมก้า-3 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความหนาแน่นของมวลกระดูก โดยการบริโภค DHA และ EPA สัมพันธ์กับความหนาแน่นของมวลกระดูกบริเวณเอวและสะโพก ทั้งในผู้หญิงที่มีสุขภาพกระดูกปกติและผู้หญิงที่มีภาวะกระดูกพรุน

ดังนั้น การรับประทานโอเมก้า-3 ซึ่งพบมากในปลาและอาหารทะเล จึงอาจมีส่วนช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกได้ ทั้งนี้ควรมีการศึกษาวิจัยทางคลินิกเพื่อยืนยันคุณประโยชน์เพิ่มเติม

เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์
เอกสารอ้างอิง
Lavado-García J, Roncero-Martin R, Moran JM, Pedrera-Canal M, Aliaga I, Leal-Hernandez O, Rico-Martin S, Canal-Macias ML. Long-chain omega-3 polyunsaturated fatty acid dietary intake is positively associated with bone mineral density in normal and osteopenic Spanish women. PLoS One. 2018;13(1):e0190539. doi: 10.1371/journal.pone.0190539.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29304057

บทความที่เกี่ยวข้อง

BRAND’S Health Club  - ออกกำลังกาย มีผลดีต่อสมอง

ออกกำลังกาย มีผลดีต่อสมอง

งานวิจัยพบว่า การออกกำลังกายช่วยเพิ่มขนาดของสมองส่วน Hippocampus ซึ่งคือสมองส่วนที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของความจำ การคิดวิเคราะห์ โดยกลไกที่เกี่ยวข้องคือเมื่อออกกำลัง หัวใจจะสูบฉีดเลือด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองเพิ่มมากขึ้น ส่งผลทำให้สมองได้รับออกซิเจนและอาหารอย่างเพียงพอ ...อ่านต่อ

BRAND’S Health Club  - บอกลาริ้วรอยแห่งวัย ด้วย แอนโทไซยานิน จากแบล็กเคอร์แรนท์

บอกลาริ้วรอยแห่งวัย ด้วย แอนโทไซยานิน จากแบล็กเคอร์แรนท์

งานวิจัยพบว่า การออกกำลังกายช่วยเพิ่มขนาดของสมองส่วน Hippocampus ซึ่งคือแอนโทไซยานิน เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบมากในผลไม้ตระกลูเบอร์รี่ เช่น แบล็คเคอร์แรนท์ บิลเบอร์รี่ สตอร์เบอร์รี่ ซึ่งมีประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพดวงตา ...อ่านต่อ

BRAND’S Health Club  -แคปไซซิน ช่วยบรรเทาภาวะกลืนลำบากในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

แคปไซซิน ช่วยบรรเทาภาวะกลืนลำบากในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ภาวะกลืนลำบาก (Dysphagia) เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยหลังจากเป็นโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ปัจจุบันมีการรักษาด้วยนวัตกรรมหลายอย่างที่ได้รับการทดสอบเพื่อแก้ไขปัญหาการกลืนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะการกลืนลำบาก ...อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ