หลับลึกได้น้อยลง อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคอัลไซเมอร์

การศึกษาวิจัยล่าสุดในปี 2019 โดย Dr. David Holtzman จากศูนย์แพทยศาสตร์การนอนหลับแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันในสหรัฐอเมริกา พบว่า การหลับลึกได้น้อยลง อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งทำการศึกษาวิจัยในกลุ่มผู้สูงอายุ อายุเฉลี่ย 74 ปี จำนวน 119 คน โดยตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalogram; EEG) เพื่อดูการทำงานของสมองขณะนอนหลับ จากนั้นตรวจวิเคราะห์ระดับโปรตีนเทา (Tau) และ โปรตีน บีตา แอมีลอยด์ (Beta-amyloid) ในสมองและในน้ำไขสันหลัง (Cerebrospinal fluid)

ผลวิจัย พบว่า อาสาสมัครที่นอนหลับไม่สนิท หลับลึกได้น้อยลง มีระดับโปรตีนเทา และโปรตีน แอมีลอยด์ ในสมองอยู่ในระดับสูง ซึ่งเชื่อมโยงกับการเกิดภาวะสมองเสื่อมที่อาจนำไปสู่การเกิดโรคอัลไซเมอร์ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ โปรตีนเทา และโปรตีน บีตา แอมีลอยด์ เป็นหนึ่งในพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งทำให้เกิด แอมีลอยด์ พลาก (Amyloid plaques) และแทงเกิล (Tangle) ขัดขวางการทำงานของเซลล์ประสาทและทำให้เซลล์ประสาทตาย

ดังนั้น การนอนหลับอย่างเพียงพอวันละ 7-9 ชั่วโมง อย่างมีคุณภาพคือการนอนหลับลึก หลับสนิท ร่วมกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสมอง และออกกำลังกายเป็นประจำ จึงเป็นวิธีหนึ่งในการดูแลสมองให้มีสุขภาพดีตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้

เอกสารอ้างอิง
Lucey B.P., McCullough A., Landsness E.C., Toedebusch C.D., McLeland J.S., Zaza A.M., Fagan A.M., McCue L., Xiong C., Morris J.C., Benzinger TLS, Holtzman D.M. Reduced non-rapid eye movement sleep is associated with tau pathology in early Alzheimer’s disease. Science Translational Medicine. 2019. DOI: 10.1126/scitranslmed.aau6550.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30626715

บทความที่เกี่ยวข้อง

BRAND’S Health Club  - นอนไม่พอเพียง 1 คืน อาจเพิ่มความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์

นอนไม่พอเพียง 1 คืน อาจเพิ่มความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์

การอดนอน หรือ นอนหลับไม่เพียงพอ ทำให้รู้สึกอ่อนเพลีย ไม่สดชื่น อารมณ์เสียง่ายกว่าปกติ และส่งผลต่อสุขภาพเสี่ยงป่วยเป็นโรคต่าง ๆ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคอ้วน นอกจากนี้ยังส่งผลต่อสมองด้วย ...อ่านต่อ

BRAND’S Health Club  - โอเมก้า-3 อาจช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก

โอเมก้า-3 อาจช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก

เมื่อกล่าวถึง “โอเมก้า-3” คนส่วนใหญ่จะนึกถึง คุณประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพสมอง โดยเฉพาะเรื่องของความจำและสายตา รวมทั้งระบบหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าโอเมก้า-3 ยังมีบทบาทเกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมของกระดูกอีกด้วย ...อ่านต่อ

BRAND’S Health Club  - ออกกำลังกาย มีผลดีต่อสมอง

ออกกำลังกาย มีผลดีต่อสมอง

งานวิจัยพบว่า การออกกำลังกายช่วยเพิ่มขนาดของสมองส่วน Hippocampus ซึ่งคือสมองส่วนที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของความจำ การคิดวิเคราะห์ โดยกลไกที่เกี่ยวข้องคือเมื่อออกกำลัง หัวใจจะสูบฉีดเลือด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองเพิ่มมากขึ้น ส่งผลทำให้สมองได้รับออกซิเจนและอาหารอย่างเพียงพอ ...อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

BRAND'S Essence of Chicken – 12s x 68ml

แบรนด์ซุปไก่สกัด

  • ผู้ออกกำลังกาย
  • วัยทำงาน
  • นักเรียน
  • ผู้สูงอายุ