แบรนด์ซุปไก่สกัด..สิ่งๆ จากรุ่นสู่รุ่น

ไม่ว่าคนรุ่นไหน ก็ไปสู่ความสำเร็จในแบบของตัวเองได้ เพราะมีแบรนด์ซุปไก่สกัด..เป็นเคล็ดลับความคิดของคนทุกรุ่น ที่ส่งต่อกันมากว่า 180 ปี