เจ้าของไลน์สติ๊กเกอร์ที่ “ฟาย” ที่สุดในโลก

เจ้าของไลน์สติ๊กเกอร์ที่ “ฟาย” ที่สุดในโลก