ผู้ถ่ายทอดภาพ 'ปลากัด' ที่โลกยกย่อง

ผู้ถ่ายทอดภาพ 'ปลากัด' ที่โลกยกย่อง