ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นหุ้นแรกของไทย

ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นหุ้นแรกของไทย