รายละเอียดของรางวัล

ลุ้นไปเมืองแห่งแฟชั่น

มูลค่ากว่า 102,700 บาท

รางวัลครั้งที่ 1 (B1) รางวัลล่าฝันแฟชั่น แพ็คเกจทัวร์สัมผัสโลกแห่งแฟชั่น ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 102,700 บาท (ประกอบด้วยค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-กรุงปารีส, รวมค่าภาษีสนามบิน, ค่าเชื้อเพลิงการบิน มูลค่า 68,800 บาท, ค่าที่พัก 3 คืน และ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ มูลค่า 33,900 บาท) เดินทางช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561

ลุ้นเข้าชมสถานที่เล่นเกมสุดเจ๋ง

มูลค่ากว่า 66,800 บา

รางวัลครั้งที่ 2 (B2) รางวัลล่าฝันเกมส์ แพ็คเกจทัวร์เข้าชมสถานที่เล่นเกมสุดเจ๋ง ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 66,800 บาท (ประกอบด้วยค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น, รวมค่าภาษีสนามบิน, ค่าเชื้อเพลิงการบิน มูลค่า 48,800 บาท, ค่าที่พัก 2 คืน และ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ มูลค่า 18,000 บาท) เดินทางช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561

ลุ้นตั๋วชมบอลนัดสำคัญของโลก

มูลค่ากว่า 92,700 บาท

รางวัลครั้งที่ 3 (B3) รางวัลล่าฝันกีฬา แพ็คเกจทัวร์เข้าชมฟุตบอลนัดสำคัญของโลก ณ กรุงมอสโกว ประเทศรัสเซีย จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 92,700 บาท (ประกอบด้วยค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-กรุงมอสโกว, รวมค่าภาษีสนามบิน, ค่าเชื้อเพลิงการบิน มูลค่า 68,800 บาท, ค่าที่พัก 3 คืน และ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ มูลค่า 23,900 บาท) เดินทางช่วงมิถุนายน – กรกฎาคม 2561(หรือช่วงที่มีจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก

ลุ้นทัวร์ชิมอาหารชื่อดัง

มูลค่ากว่า 122,500 บาท

รางวัลครั้งที่ 4 (B4) รางวัลล่าฝันอาหาร แพ็คเกจทัวร์ชิมร้านอาหารชื่อดัง ณ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 122,500 บาท (ประกอบด้วยค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-ลอนดอน, รวมค่าภาษีสนามบิน, ค่าเชื้อเพลิงการบิน มูลค่า 73,600 บาท, ค่าที่พัก 3 คืน, ค่าอาหารในร้านอาหารชื่อดัง 3 มื้อ มูลค่า 48,900 บาท) เดินทางช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561

ลุ้นทริปตามล่าแสงเหนือ

มูลค่ากว่า 289,900 บาท

รางวัลครั้งที่ 5 (B5) รางวัลล่าฝันท่องเที่ยว แพ็คเกจทัวร์ล่าแสงเหนือ ประเทศไอซ์แลนด์ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 289,900 บาท (ประกอบด้วยค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-ไอซ์แลนด์, รวมค่าภาษีสนามบิน, ค่าเชื้อเพลิงการบิน มูลค่า 89,900 บาท, ค่าแพคเกจท่องเที่ยว 7 วัน มูลค่า 200,000 บาท) เดินทางช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561

ลุ้นตั๋วไปดูคอนเสิร์ตสุดมันส์

มูลค่ากว่า 79,400 บาท

รางวัลครั้งที่ 6 (B6) รางวัลล่าฝันดนตรี แพ็คเกจทัวร์ชมคอนเสิร์ต ณ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 79,400 บาท (ประกอบด้วยค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น, รวมค่าภาษีสนามบิน, ค่าเชื้อเพลิงการบิน มูลค่า 60,000 บาท, ค่าที่พัก 2 คืน และ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ มูลค่า 19,400 บาท) เดินทางช่วงเดือนสิงหาคม (หรือช่วงที่มีคอนเสิร์ต Summer Sonic 2561)