แบรนด์ซุปไก่สกัดBRAND'S Essence of Chicken – 12s x 68ml

แบรนด์ซุปไก่สกัด

 • ผู้ออกกำลังกาย
 • วัยทำงาน
 • นักเรียน
 • ผู้สูงอายุ
BRAND'S Essence of Chicken Light Aroma – 12s x 68ml

แบรนด์ซุปไก่สกัด กลิ่นไลท์

 • ผู้ออกกำลังกาย
 • วัยทำงาน
 • นักเรียน
BRAND'S Essence of Chicken – 12s x 68ml

แบรนด์ซุปไก่สกัด รสกลมกล่อม

 • ผู้ออกกำลังกาย
 • วัยทำงาน
 • นักเรียน
 • ผู้สูงอายุ
BRAND'S We Like Essence of Chicken – 12s x 68ml

แบรนด์ซุปไก่สกัด วี-ไลค์

 • ผู้ออกกำลังกาย
 • วัยทำงาน
 • นักเรียน
BRAND'S Essence of Chicken with Tangkwei – 6s x 68ml

แบรนด์ซุปไก่สกัด ผสมตังกุย

 • วัยทำงาน
 • ผู้สูงอายุ
 • ผิวพรรณ
 • ผู้หญิง

 • เป็นที่นิยมกว่า 180 ปี
 • ผลิตจากไก่รุ่นคุณภาพดี ที่ผ่านการตรวจตามมาตราฐานของกรมปศุสัตว์
 • ผ่านกรรมวิธีในการผลิตเอกสิทธิ์เฉพาะแบรนด์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยกระบวนการสกัดโดยใช้ความดันสูงภายใต้อุณหภูมิที่ควบคุมอย่างเหมาะสม
 • ผ่านขั้นตอนการแยกไขมันออก ทำให้ได้ซุปไก่สกัดที่คงคุณค่า มีความเข้มข้น อีกทั้งยังดูดซึมและย่อยง่าย
 • มีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 • ไม่ใช้วัตถุปรุงแต่งรส ไม่ใช้วัตถุกันเสีย และไม่เจือสีสังเคราะห์