พร้อมลอง พร้อม LEARN แคมป์
ตอน ค่ายนักสำรวจจิ๋วตะลุยธรรมชาติ


ลุ้นพาน้องๆ ไปแคมป์ EEC Thailand ฟรี! 20 รางวัล
เพียงซื้อแบรนด์จูเนียร์ 1 แพค ที่บิ๊กซี รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้น Lucky draw
ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 นี้เท่านั้น
ซื้อแบรนด์จูเนียร์ กับบิ๊กซีออนไลน์ คลิกเลย
กติกาและเงื่อนไข

 

กติกา และรายละเอียดแคมป์พร้อมลอง พร้อม LEARN กับ EEC Thailand

1. ลูกค้าซื้อแบรนด์จูเนียร์ ซุปไก่สกัด รสและขนาดใดก็ได้ ที่ Big C Supercenter และ Big C Market ทุกสาขา ( ยกเว้น Mini Big C ) แบบแพ็ค 6 ขวด หรือ แพ็ค 12 ขวด รับ 1 สิทธิ์ ( 1 แพ็ค รับ 1 สิทธิ์ ไม่จำกัดจำนวนต่อ 1 ใบเสร็จ ) เพื่อลุ้นรับสิทธิ์ชิงโชค ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

2 .ช่องทางการร่วมลุ้นชิงโชค เพียงสแกน QR code ที่อยู่บนสื่อสนับสนุนการขายและชั้นสินค้าที่วางขายผลิตภัณฑ์แบรนด์จูเนียร์ ที่ Big C Supercenter และ Big C Market ทุกสาขา หรือ แอดไลน์ Line ID: @brandsjrcamp และส่งรูปถ่ายใบเสร็จที่ซื้อแบรนด์จูเนียร์ ซุปไก่สกัด พร้อมพิมพ์ ชื่อ-นามสุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ จากนั้นรอลุ้นรายชื่อผู้โชคดี

3. ลูกค้าสามารถส่งใบเสร็จการซื้อแบรนด์จูเนียร์ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนสิทธิ์ต่อท่าน

4. ของรางวัล ได้แก่ แพ็กเกจหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เขาใหญ่ กับ Environmental Education Centre ( EEC Thailand ) ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 36,000 บาท โดยผู้ได้รับรางวัลและเข้าร่วมแคมป์ พร้อมลอง พร้อม LEARN กับ EEC Thailand จะต้องเป็นผู้ปกครอง ( คุณพ่อ หรือ คุณแม่ เท่านั้น ) 1 ท่าน และ บุตรอายุระหว่าง 4 – 12 ปี 1 ท่าน ( บริษัทไม่สงวนสิทธิ์การได้รับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ครอบครัว )

5. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัลเท่านั้น

 

ระยะเวลาร่วมลุ้นชิงโชค
ลูกค้าสามารถส่งรูปถ่ายใบเสร็จเพื่อร่วมลุ้นรางวัล ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2561

 

ของรางวัล
แพ็กเกจหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เขาใหญ่ กับ EEC Thailand ภายใต้แคมป์พร้อมลอง พร้อม LEARN ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 36,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 720,000 บาท

 

กำหนดวันจับรางวัล
จับรางวัลวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ ( ประเทศไทย ) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 14.00 น.

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 20 ท่าน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ช่องทางเฟชบุ๊ก BRAND’S Junior Thailand และ BigCBigService

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. หลังจากที่บริษัทประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 บริษัทจะทำการติดต่อผู้ได้รับรางวัลทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการรับรางวัลและการเข้าร่วมแคมป์พร้อมลองพร้อม LEARN กับ EEC Thailand ภายในระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัล ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไปเป็นผู้รับรางวัลแทน

ผู้ได้รับรางวัลและเข้าร่วมแคมป์พร้อมลอง พร้อม LEARN กับ EEC Thailand 3 วัน 2 คืนจะต้องเป็นผู้ปกครอง ( คุณพ่อ หรือ คุณแม่ เท่านั้น ) 1 ท่าน และ บุตร 1 ท่าน ที่มีอายุระหว่าง 4 - 12 ปี  หากมีผู้ติดตามมานอกเหนือจาก 2 ท่านที่กำหนดตามสิทธิ์ บริษัทขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ท่านละ 18,000 บาทเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในค่าย ในกรณีค้างคืน ผู้ติดตามจะต้องชำระค่าที่พัก ( เตียงเสริม ) เพิ่มเติมด้วยตนเอง ราคา 600 บาท ต่อท่าน ต่อคืน โดยสามารถชำระตรงกับทางโรงแรม The Oceans ในวันที่มาถึงและเข้าพัก

2. ผู้โชคดีแต่ละท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงหนึ่งครั้ง และเมื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลแล้ว ผู้โชคดีรายดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลที่เหลือ โดยทางบริษัทจะมอบรางวัลให้ผู้โชคดีลำดับถัดไปแทน

3. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมาแสดงตัวและเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับแคมป์พร้อมลอง พร้อม LEARN กับ EEC Thailand ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ที่บริษัทแบรนด์ ซันโทรี่ ( ประเทศไทย ) จำกัด อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 เลขที่ 140/1 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เวลา 9.00 – 11.00 น.

4. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล หรือตามอัตราอื่นใดที่กฎหมายกำหนด โดยสามารถชำระได้ในวันเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับแคมป์พร้อมลอง พร้อม LEARN ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 จำนวนเงิน 1,800 บาท ( มูลค่ารางวัล 36,000 บาท ต่อ 1 รางวัล ) พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชนและหลักฐานใบเสร็จการซื้อแบรนด์จูเนียร์ในระหว่างวันที่ 1 – 31 ต.ค. 2561 แนบมาด้วยในวันปฐมนิเทศ

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับของรางวัล หรือเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ผู้ที่ทำตามเงื่อนไข และ กติกาเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลและเข้าร่วมแคมป์พร้อมลองพร้อม LEARN กับ EEC Thailand โดยผู้โชคดีได้ทราบและยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ก่อนเข้าร่วมการลุ้นชิงโชคเพื่อของรางวัลครั้งนี้

7. การตัดสินของคณะกรรมการดำเนินรายการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

8. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่น และไม่สามารถโอนหรือขายสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด ต้องแจ้งให้บริษัททราบทาง Line ID: @brandsjrcamp เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไปแทน

9. ผู้โชคดีต้องจัดเตรียมอุปกรณ์และของใช้ส่วนตัวในการเข้าร่วมแคมป์พร้อมลอง พร้อม LEARN กับ EEC Thailand ด้วยตนเอง    

10. ทางบริษัทมีการดำเนินการจัดหารถตู้รับส่งให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ จุดนัดหมายเพื่อขึ้นรถตู้ บริษัทจะเป็นผู้กำหนด และแจ้งสถานที่และเวลาที่นัดหมายให้ผู้ได้รับรางวัลทราบในภายหลัง

11. พนักงานในกลุ่ม บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ ( ประเทศไทย ) จำกัด, พนักงานบริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง ( ไทยแลนด์ ) จำกัด, พนักงานบริษัท เดอเบล จำกัด และบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ ( ประเทศไทย ) จำกัด พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้

 

รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนไปแคมป์พร้อมลอง พร้อม LEARN กับ EEC Thailand

วันที่: 17 พ.ย. 2561

สถานที่: บริษัทแบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 เลขที่ 140/1 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เวลา: 9.00 – 11.00 น.

รายละเอียดกิจกรรมปฐมนิเทศ:

  • แนะนำค่าย EEC Thailand

  • อธิบายข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรม

  • แนะนำบทเพลงประจำค่าย ร้องร่วมกัน

  • กิจกรรมสันทนาการ

  • อธิบายการเตรียมตัว และสิ่งที่ต้องเตรียมในการมาร่วมกิจกรรม

  • อื่นๆ
     

รายละเอียดแคมป์พร้อมลอง พร้อม LEARN กับ EEC Thailand

วันที่: ค่ายจัดระหว่างวันที่ 23 – 25 พ.ย. 2561 ( 3 วัน 2 คืน )
สถานที่: เขาใหญ่
ที่พักอาศัย: โรงแรม The Oceans, Khao Yai
จำนวนผู้เข้าร่วม: 40 คน ( ผู้ใหญ่ 20 คน และ เด็ก 20 คน )

*รายละเอียดกิจกรรมเกี่ยวกับค่ายจะมีการอธิบายเพิ่มเติมในวันกิจกรรมปฐมนิเทศ วันที่ 17 พ.ย. 2561
 

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมแคมป์พร้อมลอง พร้อม LEARN กับ EEC Thailand

ของใช้ส่วนตัว
1. ชุดลําลอง *กางเกงขายาว และเสื้อแขนยาวสําหรับนักเรียน / กางเกงขายาวสําหรับผู้ปกครอง
2. ชุดนอน
3. ชุดชั้นใน
4. ถุงเท้า
5. รองเท้าแตะ
6. รองเท้าผ้าใบ
7. รองเท้าบูทข้อสูง
8. ถุงใส่เสื้อผ้าเปียก/เสื้อผ้าใช้แล้ว
9. เครื่องอาบนํ้า

กระเป๋าเป้สะพายหลัง *ต้องมีส่วนตัวทุกท่าน ทั้งนักเรียน และ ผู้ปกครอง
1. สมุด และ เครื่องเขียน ( *เฉพาะนักเรียน )
2. เสื้อกันลม
3. เสื้อกันฝน
4. เสื้อกันหนาว
5. หมวก
6. กล่องข้าวพกพา
7. กระติกนํ้าพกพา
8. ยาประจําตัว
9. โลชั่นกันยุง

อุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้อื่นๆ
1. แว่นขยาย
2. แผ่นกระดานรองเขียน
3. ไฟฉาย / Head Torch