รับฟรี ชุดของขวัญเพื่อสุขภาพ 1 ชิ้น มูลค่า 109 บาท เพียงซื้อสินค้าแบรนด์ครบ 900 บาทระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม ถึง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

 


รายการโปรโมชั่น ในช่องทาง Supermarket และ Hypermarket ที่ร่วมรายการ 

  • โปรโมชั่นของ กลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์ทุกชนิดทุกประเภท ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราแบรนด์ (BRAND’S) (ยกเว้นชุดกระเช้าและชุดของขวัญแบรนด์) เพียงซื้อครบ 900 บาท รับฟรี 


    ชุดของขวัญเพื่อสุขภาพ (Your body deserve the best Premium Set) 1 ชิ้น ซึ่งประกอบไปด้วยแบรนด์ซุปไก่สกัด 2 ขวดและวีต้าพรุนเมโทพลัส 1 ขวด รวมมูลค่า 109 บาท 

 

  • ทั้งนี้ระยะเวลาโดยละเอียดของแต่ละห้างเป็นดังนี้

  เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม ถึง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561   สั่งซื้อออนไลน์
  เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561   สั่งซื้อออนไลน์
  เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561   สั่งซื้อออนไลน์
 เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  
  เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561   สั่งซื้อออนไลน์


       ร้านค้าทั่วไปที่ร่วมรายการ               เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561