กระบวนการผลิตซุปไก่สกัด

สินค้าทั้งหมดของแบรนด์ซุปไก่สกัด ผลิตจากไก่ที่เลี้ยงโดยผู้ผลิตชั้นนำของประเทศ จึงได้ไก่ที่ปราศจากโรค ฮอร์โมน สารเร่ง และสารตกค้างทุกชนิด โดยผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ ได้มาตรฐานการส่งออก และใช้ระบบขนส่งทันสมัย ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อรักษาความสดของไก่จนถึงโรงงาน

ไก่ที่ใช้

กระบวนการผลิตซุปไก่สกัด | BRAND’S

ผลิตจากไก่ที่เลี้ยงในระบบฟาร์มปิด จีงไม่มีการปนเปื้อน ต่างจากไก่ที่เลี้ยงแบบฟาร์มเปิดด้วยวิธีการแบบดั้งเดิม

ไก่ที่นำมาใช้ผลิตต้องผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ และตามมาตรฐานการส่งออก ก่อนนำมาผลิตโดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP), ISO 9001 QMS, HACCP และได้รับเครื่องหมายฮาลาลรับรอง ไก่ที่นำมาใช้ต้องผ่านการตรวจอย่างเข้มงวดโดยสัตวแพทย์ก่อนส่งเข้ามาให้แผนกประกันคุณภาพที่โรงงานตรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผู้บริโภค

BRAND’S® Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 01 - Extraction of Essence

กระบวนการผลิตขั้นตอนที่ 1

นำไก่มาบดเพื่อให้สามารถสกัดคุณค่าออกมาได้เต็มที่

กระบวนการผลิตขั้นตอนที่ 2

ใช้ความร้อนจากไอน้ำในหม้อสกัด ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิและความดันสูตรเฉพาะของแบรนด์ ทำให้โปรตีนถูกย่อยจนได้เปปไทด์สายสั้น ที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดี

BRAND'S Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 03-Centrifugal Machine

กระบวนการผลิตขั้นตอนที่ 3

น้ำซุปไก่ที่ได้ นำมาผ่านกระบวนการพิเศษของเครื่องแยกไขมัน ที่ใช้การปั่นเหวี่ยงด้วยอัตราความเร็วสูง จนไขมันและคอเลสเตอรอล ทั้งหมดแยกตัวออกไปจากน้ำซุป จึงมั่นใจได้ว่าแบรนด์ซุปไก่สกัดปราศจากไขมันและคอเลสเตอรอล

กระบวนการผลิตขั้นตอนที่ 4

ซุปไก่สกัดจะถูกทำให้เข้มข้นด้วยระบบการระเหยน้ำภายใต้สภาวะสุญญากาศ จนได้มาตรฐานตามสูตรเฉพาะของแบรนด์โดยยังคงรสชาติและคุณค่าสารอาหารอย่างครบถ้วน โดยซุปไก่สกัดที่ได้จะเข้มข้นขึ้น 3-4 เท่า

BRAND'S Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 05-Consistency and Density

กระบวนการผลิตขั้นตอนที่ 5

มั่นใจได้ถึงคุณภาพของผลิตถัณฑ์ทั้งในเรื่องความเข้มข้น สีของผลิตภัณฑ์ และคุณค่าทางโภชนาการของแบรนด์ซุปไก่สกัด

กระบวนการผลิตขั้นตอนที่ 6

แบรนด์ซุปไก่สกัดใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยในการบรรจุน้ำซุปที่ยังร้อนอยู่ลงขวด ก่อนส่งเข้าสู่เครื่องปิดฝาที่เป็นระบบฝาสุญญกาศ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการรักษาคุณค่าของซุปไก่สกัด พร้อมป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก